Het consult


In het eerste consult wordt veel aandacht besteed aan de huidige klacht(en) en de ontwikkeling ervan. Daarom duurt het eerste consult wat langer. Het eerste consult kunt u voorbereiden door alvast na te denken over de onderstaande vragen.
 

Als u geen antwoord weet op een vraag, sla deze dan over, dat is niet erg. Als u het prettig vindt kunt u ze opschrijven, maar dat hoeft niet.

 • Wanneer zijn de klachten begonnen?
 • Weet u de oorzaak van de klacht(en)?
 • Zijn er andere klachten?
 • Welke klachten heeft u in uw leven gehad
 • Welke medicijnen gebruikt u en/of heeft u gebruikt?
 • Hoe verliep de zwangerschap en bevalling van u bij uw moeder?
 • Hoe ziet de erfelijkheid eruit van uw ouders en grootouders in hoofdlijnen


 079 593 37 74

Vervolgconsulten


In een vervolgconsult wordt de periode na het laatste consult geëvalueerd. Het genezingsproces wordt telkens zorgvuldig bekeken, zodat de behandeling daar optimaal op blijft aansluiten. Soms krijgt u een of meerdere nieuwe medicijnen mee, soms alleen sterkere.

Vervolgconsulten vinden meestal om de 6 tot 8 weken plaats. Dit hangt af van het soort klacht, de ernst van de situatie en de voortgang van het genezingsproces. Zodra de klachten stabiel zijn en het genezingsproces goed loopt, vinden vervolgconsulten vaak om de 2-3 maanden plaats. Wanneer volledige genezing in zicht is wordt zorgvuldig afgebouwd en kan  de behandeling worden afgerond.

Vervolgconsulten zijn doorgaans korter dan het eerste consult. Bij kinderen gemiddeld 45 minuten en bij volwassenen 45 tot 60 minuten.

Tarieven

 
 • VOLWASSENEN:
 • 1e consult: € 120
 • Vervolgconsulten: € 100
 • Acuut consult: vanaf € 25 (uurtarief € 100)
 • Homeopathische middelen: € 2,50 per flesje

 • KINDEREN:
 • 1e consult: € 110
 • Vervolgconsulten: € 90
 • Acuut consult: vanaf € 25 (uurtarief € 100)
 • Homeopathische middelen: € 2,50 per flesje


Soms geef ik ook advies over supplementen, eventuele extra onderzoeken zoals ontlasting of bloedonderzoek, orgaantincturen en schüsslerzouten. Deze kan ik voor u bestellen of u kunt ze zelf aanschaffen, dit is altijd in overleg.

Lidmaatschappen en accreditaties

 

Groene Hart Homeopathie is aangesloten bij de onderstaande beroepsorganisaties en bezit alle nodige accreditaties.

De consulten worden door de zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Het eigen risico van uw zorgverzekering komt niet uit de aanvullende verzekering, maar uit het basispakket. Dit betekent dat u voor een homeopathische behandeling geen eigen risico hoeft te betalen.

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten

Groene Hart Homeopathie is lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, afgekort de N.V.K.H., onder lidmaatschapsnummer 05-1807. De N.V.K.H. staat als grootste beroepsvereniging garant voor professionaliteit en kwaliteit. Lidmaatschap wordt alleen verstrekt aan klassiek homeopaten die een erkende gedegen opleiding hebben afgerond, een professionele bedrijfsvoering hebben en minimaal 6 dagen nascholing per jaar volgen.

Voor meer informatie over de N.V.K.H. zie: www.nvkh.nl

Voor klachtenafhandeling zie: www.nvkh.nl/over-de-nvkh

Stichting Hahnemann Homeopathie

Er zijn in het hele land vele homeopaten die werkzaam zijn volgens de ziekteclassificatie. Dit betekent gewerkt wordt volgens de regels of methode van Hahnemann en hiervoor een speciale opleiding heeft genoten. Dit zijn Register Homeopaten, te herkennen aan de RH kwalificatie achter hun naam.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Groene Hart Homeopathie is lid van Stichting RBCZ onder lidmaatschapsnummer 170492R. RBCZ bewaakt de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid.

Ik kies natuurlijk

Ikkiesnatuurlijk.nl biedt (online) activiteiten gericht op natuurlijke, veilige, duurzame, groene, milieuvriendelijke,  spaarzame en eerlijke  producten en of diensten. Voor de informatie op deze website maken we gebruik van de kennis en ervaring van de hiervoor speciaal opgeleide deskundigen in de meest brede zin van het woord.  Met deze website willen we voorzien in de informatiebehoefte van de Nederlander in de hoop en verwachting hiermee een bijdrage te leveren aan de kostenbesparende en gezonde ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de gezondheid van mens, dier en milieu.