De Homeopathische Praktijk

Eerste consult

Een homeopathische behandeling bestaat uit een gesprek waarbij ik niet alleen kijk naar hoe het op dit moment met u gaat, maar vooral ook naar het proces dat hieraan vooraf is gegaan. Wat is er allemaal gebeurd dat uw systeem op dit moment deze klachten laat zien. Ook wil ik een beeld krijgen van u als persoon. Daarom duurt het eerste consult 60-120 minuten. Na het consult maken we een vervolgafspraak en krijgt u de middelen thuisgestuurd. Het eerste consult kunt u voorbereiden door alvast na te denken over de volgende vragen...

Vragen eerste consult

Vervolgconsulten

Vervolgconsulten vinden meestal om de 6 tot 8 weken plaats. Dit hangt af van het soort klacht, de ernst van de situatie en de voortgang van het genezingsproces. Zodra de klachten stabiel zijn en het genezingsproces goed loopt, vinden vervolgconsulten om de 2-3 maanden plaats. Wanneer volledige genezing in zicht is wordt zorgvuldig afgebouwd en kan de behandeling worden afgerond.

In een vervolgconsult wordt de periode na het laatste consult geëvalueerd. Het genezingsproces wordt telkens zorgvuldig bekeken, zodat de behandeling daar optimaal op blijft aansluiten. Soms krijgt u een of meerdere nieuwe middelen mee, soms alleen sterkere. Vervolgconsulten zijn doorgaans korter dan het eerste consult.

Tarieven & Vergoedingen

Voor meer informatie over de actuele tarieven en vergoedingen kijkt u hier...

Tarieven & Vergoedingen